Jak pracuje kondenzační kotel?

Kondenzačním kotlem konstrukce díky velké ploše výměníku umožňuje využívat kondenzační teplo. Po předání primárního tepla ze spalin dochází k jejich dalšímu ochlazení až na teplotu, která se nachází pod hodnotou rosného bodu. Pokud se teplota pohybuje v této oblasti, vodní pára obsažená ve spalinách kondenzuje a tím je tepelná energie dodatečně předávána do topného systému. Kondenzační technika využívá navíc nejen latentní teplo, ale také tepelná energie je využita účinněji než u klasických kotlů. Pro ideální využití všech předností kondenzačního kotle je tedy vhodné mít topný systém, který dovolí využít možnosti kondenzace – tzn. že na zpátečce kotle bude teplota pod rosným bodem spalin.

Kolik plynu můžu díky kondenzačnímu kotli ušetřit?

Podle toho, jaký topný systém používáte, můžete ušetřit až 35 % původní spotřeby plynu. Díky úsporám a také příznivé ceně jsou kondenzační kotle optimální volbou zdroje tepla s nejlepším poměrem investice a rychlosti její návratnosti.

Je pravda, že kondenzační plynový kotel může mít účinnost nad 100%?

Ano, je to možné. Samozřejmě, že kondenzační kotle nevyprodukují více energie než je obsažena v plynu. Co tedy v tomto případě znamená 100%?

100% = topné teplo, které využívají klasické kotle.

Celkové spalné teplo získané dokonalým spálením plynu je 111 %. Rozdíl 11% tepla pak nazýváme kondenzační teplo „skryté“ ve vodní páře spalin. Klasické kotle jsou schopny využít pouze část topného tepla, zhruba 91 – 94%. Zbytek tepla a včetně veškerého kondenzačního tepla je odváděno spalinami komínem ven. To představuje ztrátu 17 – 20%. Kondenzační kotle jsou schopny využít celé topné teplo, včetně velké části kondenzačního tepla, zhruba 107 – 109%. Spalinami komínem ven je tak odváděna ztráta 2 – 4%.

Neškodí kondenzační kotle životnímu prostředí?

Naopak. Speciální hořák spolu s řízeným hořením plynu zajišťuje menší množství znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší. Mezi znečišťující látky patří hlavně (CO) a různé oxidy dusíku (NOx). Ty nejvíce znečišťují životní prostředí.

Co obnáší výměna starého kondenzačního kotle za nový kondenzační?

Především se jedná o změnu v systému odvodu spalin, neboť kondenzační kotel produkuje spaliny s nižší teplotou a původní potrubí odvodu spalin nelze využít. Dále při provozu kondenzačního kotle dochází k tvorbě kondenzátu, který musí být odveden z kotle pryč, nejlépe do odpadu, bude tedy nutné vyřešit jeho odvod.

S pozdravem Váš PROFIMISTR

Sdílet článek

   

O PROFIMISTR

Služby poskytuje společnost MISTR SLUŽBY, s.r.o., zajišťující komplexní služby v oblasti rodinných domů, správu bytových domů a administrativních budov.

KONTAKT

MISTR SLUŽBY, s.r.o.
Príkop 843/4
Zábrdovice, 602 00 Brno

779 998 450

www.profimistr.cz