Servis plynových kotlov

Nechte svůj plynový kotel zkontrolovat každý rok odborníky.

ALEBO NÁM ZAVOLAJTE 779 998 450
Servis plynových kotlov

Pro bezpečnost Vašeho domu, Vás i Vaší rodiny.

Předcházíte možným požárům nebo otravě CO2.

Ušetříte na spotřebě.

Správnou údržbou plynového kotle dokážete ušetřit až 30% nákladů na spotřebě.

Je to vaše zákonná povinnost.

Každý kotel do 5O kw je nutné čistit a dělat revizi 1x ročně.

Výrobci kotlů to doporučují pro lepší výkon.

Včasnou identifikací poruch šetříte finance a zvyšujete životnost Vašeho kotle. První kontrola po instalaci kotle by měla proběhnout po roce užívání.

Za technický stav kotle je zodpovědný majitel.

Při převodu nebo přechodu vlastnictví budovy je povinen majitel domu předat poslední zprávu z kontroly novému vlastníkovi.

Pro případ pojistné události

U pojistných událostech je revizní zpráva první doklad, který předkládáte pojišťovně. V případě nedodržení Vám zaniká nárok na pojistné plnění a hrozí pokuta do výše 333eur. Každý kotel do 5O kw je nutno čistit a provádět revizi 1x ročně.

V akční ceně služby

 • Vyčištění hlavních hořáků (příp. Zapalovacího hořáku)
 • Kontrola činnosti regulačních a bezpečnostních termostatů
 • Kontrola stavu ionizační a zapalovací elektrody
 • Kontrola stavu a těsnosti okruhu plynu a odvodu spalin
 • Kontrola činnosti oběhového čerpadla
 • Vyčištění výměníku
 • Kontrola a případně doplnění tlaku v expanzní nádrži
 • Kontrola přívodu spalovacího vzduchu a větrání prostoru
 • Kontrola a v případě potřeby vyčištění filtru otopné soustavy
 • Vizuální kontrola elektroinstalace
 • Kontrola spalování
 • Vyčištění sifonu odvodu kondenzátu
 • Vystavení protokolu o zkouškách a naměřených hodnotách

Odpovedáme na Vaše otázky

Pro běžného uživatele kotle je téměř nemožné zjistit, zda je potřebná kontrola anebo servis. Právě proto Vám tuto povinnost určuje zákon ve lhůte 1x ročně. Minimální servis je tedy potřebné vykonat jednou ročně. V případě, že se Vám něco nepozdává, je potřebné neodkladně přivolat odbornou pomoc.
V tomto případě závisí na nákladech na opravu a věku kotle. Nejlépe ale danou situaci posoudí technik a dá Vám doporučení. V Profidomov všechny závady automaticky zachytáváme, uvádíme je na protokol o servisu a organizujeme jejich odstranění. Samozřejmě na základě předem odsouhlasené kalkulace klientem.
ANO, jde o zásah do tělesa. Může to vykonávat jen kominík s příslušným oprávněním.
ANO, kouřovod slouží na odvod spalin z plynu a je potřebná každoroční kontrola ve smyslu platné legislativy.
Po roce používání. Následně 1x ročně.

Podívejte se na námi realizované montáže

Výmena kotla
Výmena kotla
Výmena kotla
Výmena kotla

O PROFIMISTR

Společnost MISTR SLUŽBY, s.r.o. zajišťuje a zprostředkovává komplexní služby v oblasti rodinných domů, správu bytových domů a administrativních budov.

KONTAKT

MISTR SLUŽBY, s.r.o.
Príkop 843/4
Zábrdovice, 602 00 Brno

779 998 450

www.profimistr.cz