Revize rozvodů plynu

Profesionální kontrola a revize rozvodů plynu a zapojených zařízení.

ALEBO NÁM ZAVOLAJTE 779 998 450
Revize rozvodů plynu

Pro bezpečnost Vašeho domu, Vás i Vaší rodiny.

Předcházíte možným požárům nebo otravě CO2.

Pro případ pojistné události

Při pojistných událostech je revizní zpráva první doklad, který předkládáte pojišťovně.

Za technický stav rozvodů plynu je zodpovědný majitel.

Při převodu nebo přechodu vlastnictví budovy je majitel domu povinen předat poslední zprávu z kontroly novému vlastníkovi.

Je to vaše zákonná povinnost.

Termín – 1x za 3 roky - Provedení revize / odborné zkoušky / plynového rozvodu
Termín – 1x za 6 let - Provedení revize / odborné prohlídky / plynového spotřebiče
Termín – 1x za rok - Provedení revize / odborné zkoušky / plynového spotřebiče

V ceně služby

  • Kompletní kontrola rozvodů
  • Kontrola těsnosti rozvodů plynu, spojů, uchycení, nátěrů
  • Prověření funkce regulačních a bezpečnostních přístrojů a armatur
  • Kontrola přívodu spalovacího vzduchu a větrání prostoru
  • Vystavení zprávy z kontroly do 30 dnů od provedení kontroly

Odpovedáme na Vaše otázky

Běžný člověk nemá možnost odhalit jakýkoliv únik plynu, jelikož je plyn bez zápachu. Dokáže ale napáchat fatální škody, včetně výbuchů a požárů. Proto je pevně stanovená zákonem a její význam je v první řade bezpečnost Vás, Vašeho majetku a Vaší rodiny.
Prohlídku zařízení ve Vaší domácnosti vykoná revizní technik, tím, že zabezpečí jejich bezporuchový provoz. Revize zahrnuje důkladnou prohlídku plynovodu a plynových spotřebičů. V případě potřeby následně odstraňuje zjištěné nedostatky.

O PROFIMISTR

Společnost MISTR SLUŽBY, s.r.o. zajišťuje a zprostředkovává komplexní služby v oblasti rodinných domů, správu bytových domů a administrativních budov.

KONTAKT

MISTR SLUŽBY, s.r.o.
Príkop 843/4
Zábrdovice, 602 00 Brno

779 998 450

www.profimistr.cz