Pravidelná revize hromosvodu. ANO!

Bleskosvod, hovorově nazývaný také hromosvod (LPS) je vnější systém ochrany před bleskem. Je to zařízení na ochranu objektů a toho, co je v nich, před nebezpečnými účinky atmosférických výbojů – blesků. Ty jsou právě hromosvodem bezpečně odvedeny do země- uzemněny.

Bleskosvod má tři hlavní části:

  • sběrací zařízení ( sběrače)
  • svody
  • uzemnění ( zemniče)

Pravidelná revize je základ

Úderem blesku často dochází k poškození elektrického vedení, poškození domácích spotřebičů, ale také požárem. Blesk je silný přírodní úkaz. Může být smrtelně nebezpečný, proto je důležité být na něj neustále připraven. Příprava vyžaduje nejen kvalitní instalaci hromosvodu, ale také jeho pravidelnou vizuální kontrolu a odbornou revizi.

Revizi hromosvodů určuje zákon následovně:

  • Rodinný dům spadá do kategorie III/IV a lhůta revize je každé 4 roky, pokud jde o pasivní hromosvod (většina všech hromosvodů), nebo každé 3 roky pokud jde o aktivní hromosvod.

Pokud jste Váš hromosvod zanedbali, nebo jste pozapomněli na jeho pravidelnou revizi, vyplňte tento formulář a objednejte se ještě dnes.

S pozdravem Váš PROFIMISTR

Sdílet článek

   

O PROFIMISTR

Služby poskytuje společnost MISTR SLUŽBY, s.r.o., zajišťující komplexní služby v oblasti rodinných domů, správu bytových domů a administrativních budov.

KONTAKT

MISTR SLUŽBY, s.r.o.
Príkop 843/4
Zábrdovice, 602 00 Brno

779 998 450

www.profimistr.cz