Revize plynu, elektřiny, hromosvodů, komínů - Kdy a proč

Správa rodinného domu vyžaduje pozornost. Plyn, komín, krb, hromosvod. To vše kromě pravidelné kontroly vyžaduje i pravidelnou revizi – kontrolu revizním technikem, který kromě posouzení stavu, funkčnosti a případného odstranění závad předá i revizní doklad. Bez revizního dokladu můžete mít problém. A to velký.

Proč je revize potřebná?

Vlastnění domu stejně jako jeho pojištění má své zákonně stanovené podmínky. Pokud je nedodržíte, v lepším případě Vám pojišťovna škody neproplatí. V tom horším budete pokutováni. V případě požáru, usmrcení nebo jiných život ohrožujících událostí potřebuje pojišťovna všechny revizní zprávy, k prošetření vzniku škody. Máte-li doklady, vše je v pořádku. Pokud je nemáte, hrozí Vám vážný problém se zákonem. Jako všude, i zde platí, že zodpovědnost se vyplatí.

Shrnuli jsme vám všechny potřebné termíny a lhůty, na které byste neměli zapomenout. A pokud byste i Vy zapomněli Profimistr.cz nezaudá. S námi jsou Vaše revize vždy v pořádku. Termín naplánujeme, připomeneme a vše vyřídíme za Vás.

Revize hromosvodů

Rodinný dům spadá do kategorie III/IV a lhůta revize je každé 4 roky, pokud jde o pasivní hromosvod (většina všech hromosvodů), nebo každé 3 roky pokud jde o aktivní hromosvod.

Revize plynu

  • servisní prohlídka kotle má lhůtu 1 x ročně (před začátkem topné sezóny)
  • revizní prohlídka kotle 1x za tři roky

Revize elektroinstalace

  • 1x za 5 let

Revize komínů

Revize a čištění komínu je ze zákona nutné provádět :

Pokud jsou na komín připojeny spotřebiče s celkovým výkonem do maximálně 50 kW, je třeba provést revizi a čištění komínů:

  • jednou za čtyři měsíce v případě spalování kapalných či tuhých paliv
  • jednou za šest měsíců, v případě spalování plynných paliv pokud komín nemá nainstalovanou vložku
  • jednou za dvanáct měsíců, v případě spalování plynných paliv má-li komín nainstalovanou vložku

Je-li na komín připojen spotřebič s celkovým tepelným výkonem nad 50 kW, je třeba provést čištění a kontrolu komína jednou za:

  • dva měsíce, v případě spalování kapalných nebo plynných paliv
  • šest měsíců, v případě spalování plynných paliv
  • nejméně jednou za rok během provozu, na který je připojen spotřebič na plynné palivo typu C.
  • komín, na který je připojen spotřebič na tuhé palivo, spotřebič na kapalné palivo nebo spotřebič na plynné palivo a který nebyl v provozu od posledního čištění a kontroly déle, než je lhůta stanovená v odst. 2 písm. a) a b), nemusí se kontrolovat a čistit až do jeho opětovného uvedení do provozu; před uvedením spotřebiče do provozu musí být provedena jeho kontrola a čištění.

S pozdravem Váš PROFIMISTR

Sdílet článek

   

O PROFIMISTR

Společnost MISTR SLUŽBY, s.r.o. zajišťuje a zprostředkovává komplexní služby v oblasti rodinných domů, správu bytových domů a administrativních budov.

KONTAKT

MISTR SLUŽBY, s.r.o.
Príkop 843/4
Zábrdovice, 602 00 Brno

779 998 450

www.profimistr.cz