Péče o Váš plynový kotel

Zkontrolovat svůj plynový kotel kvalifikovaným odborníkem byste měli nechat ideálně jednou ročně, a to před začátkem topné sezóny, případně i po několika měsících jeho používání/ po sezóně, během ní/. S vyčištěným a správně nastaveným plynovým kotlem můžete zabránit poruchám topného systému a šetřit energii. Pravidelnou kontrolou a péčí topného systému navíc zvýšíte i jeho životnost.

Zjistěte včas poruchy plynového kotle a ušetřete peníze

Chybný topný systém ohrožuje vaši bezpečnost a uvolňuje větší množství znečišťujících látek do ovzduší a do životního prostředí. Roky zanedbávání mohou mít za následek únik plynu, zanášení a následné poškození kotle, což může být skutečně nebezpečné a ohrožující. Čím dříve budou zjištěny i ty nejmenší vady, tím levnější bude následný servis.

Kontrolou plynového kotle pověřujte pouze autorizované servisní techniky

Plynový kotel je komplexní zařízení s jemně doladěnými a přesně nastavenými komponenty. Ke kontrole a revizi plynového kotle byste si měli určitě najmout profesionála - buď odborníka s příslušnou licencí, nebo servisního technika schváleného výrobcem.

Sedm nejdůležitějších a nejběžnějších kroků při údržbě a kontrole plynového kotle

  1. Vyčištění vodního filtru a plynového filtru: Servisní technik musí zkontrolovat vodní filtr a v případě potřeby vyčistit plynový filtr.
  2. Kontrola výměníku tepla: Při čištění je obzvláště důležitý výměník tepla. Usazeniny, dehtové částice se zde shromažďují a musí se odstranit, protože snižují tepelný výkon kotle a zvyšuje se spotřeba plynu k dosažení požadovaného výkonu
  3. Vyčištění plynového hořáku : Plynový hořák se musí demontovat, vyčistit a znovu namontovat na správné místo. Kontrolují se také zapalovací elektrody a ionizace elektrod.
  4. Kontrola oběhového čerpadla: Je-li oběhové čerpadlo zablokováno, servisní technik uvolní rotor. V opačném případě vyčistí nebo vymění oběhové čerpadlo.
  5. Kontrola expanzní nádrže: Zkontroluje se tlak plynového polštáře a spojení mezi nádrží a systémem.
  6. Kontrola bezpečného připojení čidel a kabelových připojení: Kromě kontroly všech čidel a kabelových připojení musí být čidlo zkontrolováno i pro plynové kotle s otevřenou spalovací komorou, která zabraňuje zpětnému toku výfukových plynů a vypíná kotel.
  7. Vystavení zprávy : Seznam všech prací provedených servisním technikem.

Mnoho lidí stav svého kotle / kamna / plynového sporáku zanedbává, čímž riskuje jednak problém se zákonem, ale také ztrátu pojistného plnění v případě exploze či požáru domu. Kromě toho je CO2 plyn bez vůně, což při úniku plynu často způsobí otravu, mnohdy i smrt. Zanedbávat kontrolu Vašeho plynového zařízení je tedy nejen lehkovážné, protizákonné i nebezpečné a život ohrožující.

Dopřejte svému kotli péči a mějte i Vy klidný a bezpečný domov.

S pozdravem Váš PROFIMISTR

Sdílet článek

   

O PROFIMISTR

Společnost MISTR SLUŽBY, s.r.o. zajišťuje a zprostředkovává komplexní služby v oblasti rodinných domů, správu bytových domů a administrativních budov.

KONTAKT

MISTR SLUŽBY, s.r.o.
Príkop 843/4
Zábrdovice, 602 00 Brno

779 998 450

www.profimistr.cz